inspiratie
Leiderschap

Inspiratie voor het CvB

Coaching

Het College van Bestuur inspireert, bestuurt, faciliteert en stimuleert de onder haar ressorterende scholen op hun weg naar excellentie.

Heb je behoefte aan een ‘critical friend’ met een frisse en scherpe blik?

Om deze taak vol verve te kunnen vervullen, bieden wij twee inspiratiesessies aan. Wij kijken door een veranderkundige en bedrijfskundige bril. We combineren dit met jullie onderwijskundig perspectief. Zo komen we tot de ideale combinatie die succes oplevert.

Voor wie

Het College van Bestuur dat resultaatgericht wil reflecteren over fricties in de eigen organisatie 

Inhoud

Hoe gezond is de organisatie? 

 • De uitdagingen waar de organisatie voor staat
 • De opdrachten die de organisatie te vervullen heeft
 • De ambitie, gewenste innovaties en benodigde competentie

Een greep uit mogelijke onderwerpen

 • De ervaren werkdruk verminderen
 • Lastige samenwerkingspatronen
 • De uitdaging vinden in de daling van het leerlingenaantal
 • De helft van de scholen het predicaat 'excellent' laten behalen
 • Een nieuwe toekomstbestendige school ontwerpen op basis van de onderwijskundige visie van de organisatie
Resultaat

Het College van Bestuur ontdekt, door deze ‘gezondheidscheck’, essentiële fricties en kwaliteiten. Zij is zich bewust geworden van nieuwe mogelijkheden om knelpunten aan te pakken en op te lossen. Het College van Bestuur heeft vooraf bepaald wat ze daadwerkelijk anders gaat doen. 

Werkwijze

Het College van Bestuur verwoordt  fricties, dilemma's en gewenste resultaten. Wij bestuderen strategische beleidsplannen, verwoorden pijnpunten en kwaliteiten vanuit ons perspectief en onze deskundigheid. We bereiden een resultaatgericht executive coachingsgesprek van 2 tot 2,5 uur voor. We verzorgen de verslaglegging en delen onze reflectie achteraf, vanuit veranderkundig en bedrijfskundig perspectief.

Veranderkunde
Veranderkundig werken is gericht op in beweging komen, als gevolg van een ‘need or greed’ (noodzaak of behoefte).

Bedrijfskunde
Bedrijfskundig werken ondersteunt veranderkundige processen en geeft aandacht aan onderhoud en preventie.

Om anderen te kunnen bewegen, moet je zelf bewogen zijn – Benedictus
Referentie

“We hebben nu als bovenschools team (algemeen directeur, twee stafmedewerkers) tweemaal met succes gebruik gemaakt van de diensten van Marja Klaver en Francien Zeggelt (verandertraject met bedrijfskundig perspectief). Een van de doelen was om als team een meerwaarde te krijgen voor de organisatie, die uitstijgt boven de opgetelde kwaliteiten van ieder individu. Dat is zeker gelukt! Ook heeft het ons opgeleverd dat ieders rol scherper is geformuleerd.

We zijn alert gemaakt op onze 'blinde vlekken'

Met als gevolg een duidelijkere positionering van de stafmedewerkers binnen de organisatie. We zijn daarnaast alert gemaakt op onze ‘blinde vlekken’ en onze sterke en zwakke kanten en vooral hoe we daar als team bekwamer door kunnen zijn. Marja en Francien hebben door hun persoonlijkheid en effectieve aanpak in korte tijd dit resultaat met ons weten te boeken.”

Cas Bartman, directeur TOF Onderwijs

Data

In overleg plannen we minimaal twee data.  

Locatie

In-company, in Hengelo of Ruinen.

Prijs

De prijs per bijeenkomst, inclusief voorbereiding, uitvoering en verslaglegging, is € 900.

Tijdsinvestering

4 uur per sessie:

 • 1,5 uur voorbereiden
 • 2,5 uur gesprek 

 

GRATIS
Dé 5 actie-punten

die zeker niet mogen ontbreken in je komende schooljaarplan

Waarom Klaver Academie?

 • Maatwerk in coaching, training en leergangen
 • Gespecialiseerd in het versterken
  van onderwijsprofessionals sinds 1998
 • Gericht op duurzame verandering
 • Slim aanbod van theorie en praktijk
 • Blended learning met praktische online en offline trainingen