Ouderbetrokkenheid

Zo maak je van ouderbetrokkenheid een succes

Slechte relaties met ouders staan in de top drie van werkdrukfactoren. Tijd voor proactief beleid! 

Waarom is succesvol samenwerken met ouders zo belangrijk?

  • Het kind ontwikkelt zich maximaal. Het beïnvloedt het sociale gedrag van het kind naar andere kinderen en naar volwassenen, inclusief de leraren. Het vermindert probleemgedrag, leert kinderen doorzettingsvermogen en versterkt hun zelfvertrouwen.
  • Het verhoogt de leeropbrengsten voor het kind, vermindert schooluitval, zorgt ervoor dat kinderen vaker het vervolgonderwijs afmaken en met een optimale startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden. Statistisch gezien worden kinderen daar gelukkiger van.
  • Het steunt leraren en voorkomt onnodig gedoe. Slechte relaties met ouders staan in de top drie van werkdrukfactoren.
  • 8 Jaar goed samenwerken bezorgt de school en het IKC een goed imago, dit zorgt voor nieuwe aanmeldingen.

 

De Drieslag werkt in 2021 met om en nabij 95% van de ouders succesvol samen, met de ambitie én het vertrouwen om door te groeien naar 100%. Hoe ze dat hebben gedaan, lees je in de case study Glans en De Drieslag.

Glans-techniek: dé routekaart om elke ouder succesvol te betrekken

Wat levert succesvol samenwerken met ouders op?

In de basisschoolleeftijd is het effect van positieve ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van het kind zelfs groter dan het effect dat wordt veroorzaakt door het verschil in de kwaliteit van scholen.

  • Kinderen halen hun 'persoonlijk record'
  • Ouders zijn ambassadeur van de school
  • Het team heeft een professionele uitstraling
"Glans kost weinig extra moeite, het heeft vooral met je houding te maken."
Wil je ontdekken of je met dit thema winst kunt behalen?
Laat vrijblijvend een quick scan maken
0522 - 470 578Afspraak

Glans-techniek: dé routekaart om elke ouder succesvol te betrekken

We hebben wetenschappelijk onderzoek over wat werkt, gecombineerd met ons verstand van verandermanagement en onze praktijkervaring in het trainen van ruim 200 schoolteams en IKC's in het omgaan met ouders. Dit hebben we vertaald in de Glans-techniek. Het helpt directeuren, leraren en pedagogisch medewerkers om succesvol samen te werken met ouders.

De Glans-techniek is een routekaart naar 100% succesvolle ouderbetrokkenheid. Het is een integraal systeem dat scholen helpt het samenwerken met ouders tot een succes te maken.

Een systematische aanpak – met een heldere lijn door het jaar, de school of het IKC heen – voorkomt onnodig gedoe en bespaart veel tijd.

Vanaf de eerste dag zijn de wederzijdse verwachtingen helder

De school of het IKC is proactief in het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Dit voorkomt vragen, onduidelijkheid en wrijving. Elke pedagogisch medewerker en leraar gaat - juist vanuit deze teamambitie - een professionele relatie met ieder ouder aan.  

Mooie bijvangst: je versterkt tegelijkertijd de ouderparticipatie.  

De Drieslag werkt in 2021 met om en nabij 95% van de ouders succesvol samen, met de ambitie én het vertrouwen om door te groeien naar 100%. Hoe ze dat hebben gedaan, lees je in de case study Glans en De Drieslag.

Samenwerken met ouders op maat

Iedere school is uniek. De Glans-techniek is daarom in te zetten op een manier die bij de school past:

Zelfstudie

We hebben twee boeken over ouderbetrokkenheid geschreven, speciaal voor het PO en de KO, vol praktische tools en tips voor je praktijk.

Ouderbetrokkenheid goed op de kaart zetten

Kies voor onze bootcamp, of een workshop gericht op een specifiek thema dat jullie willen versterken.

Train gespreksvaardigheden en werk systematisch samen

Je leert stappenplannen en gesprekstechnieken om succesvolle driehoeken te creëren. Op basis van praktische systemen, zodat ouderbetrokkenheid meer oplevert dan het kost. De trainingen zijn interactief en praktijkgericht.

Betrek 100% van de ouders - elk kind telt 

Kies voor het uitgekiende blended learning programma. Een slimme mix van online leren, gecombineerd met offline trainingen op maat. Waardoor elke ouder betrokken raakt bij de schoolontwikkeling van het kind. 

Creëer interne ambassadeurs - ouderbetrokkenheid leeft

Wil je doorlopende focus op het succesvol betrekken van ouders? Kies dan voor ons ‘Train-de-trainer’ aanbod.

Samenwerken vraagt afstemmen en communiceren

De ambassadeurs

clusterdirecteur
Stichting SOOOG
directeur
Educatief Centrum Theo Thijssen
directeur
Montessorischool De Wielerbaan
directeur
Dr. M.L. Kingschool - Daltonschool

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?