Klaver Academie

Klaver Academie voor onderwijsprofessionals.

Haal het   uit jezelf.

Met onze trainingen en leergangen ontwikkel je je als persoon én als professional optimaal.

De sleutel tot jouw succes. 

Succesverhalen

"De training is praktisch en direct toepasbaar. Wij hebben ontdekt dat professionele communicatie de sleutel tot succes is!"
Ilse Rekers
directeur OBS Het Vastert te Enschede
De Drieslag koos voor GLANS als kapstok omdat de Glans-techniek wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertaald heeft in een praktisch toepasbare techniek.
Geertje van de Put
directeur Prinses Amaliaschool
Van ambulant begeleider naar schoolcoach passend onderwijs
Kees Hendriks & Marleen Roth
directeur SWV Twente Noord & teamleider E&D-team

GRATIS
Dé 5 actie-punten

die zeker niet mogen ontbreken in je komende schooljaarplan

Waarom Klaver Academie?

  • Maatwerk in coaching, training en leergangen
  • Gespecialiseerd in het versterken
    van onderwijsprofessionals sinds 1998
  • Gericht op duurzame verandering
  • Slim aanbod van theorie en praktijk
  • Blended learning met praktische online en offline trainingen

Kinderen nemen hun ouders in hun hart mee naar school. Ze nemen de leraar in hun hoofd mee naar huis. Kinderen ontwikkelen zich het beste als de relatie tussen hoofd en hart - tussen leraar en ouders - goed is.

Het is een uitdaging om elke ouder 8 jaar lang met succes te betrekken bij de schoolontwikkeling van diens kind. Hoe fijn is het als dat telkens weer lukt? Want ieder kind verdient het dat ouders en leraar goed samenwerken. Wij helpen je daar graag bij! Wil je een praktijkvoorbeeld van hoe we dat doen? Lees dan onze case study.

Marja Klaver heeft haar jarenlange ervaring verwerkt in de ‘Glans-techniek’. Een systeem waarmee je als school succesvol ouderbetrokkenheid realiseert. Het helpt leerkrachten een excellente relatie op te bouwen met elke ouder van elk kind.

“Na ruim 190 scholen te hebben getraind op het gebied van ouderbetrokkenheid, heb ik gezien dat een systeem toepassen fantastische resultaten genereert. In de Glans-techniek heb ik mijn ervaring met wat wel en niet werkt doorgevoerd.“

Goede samenwerkingsrelaties tussen school en ouders doen kinderen goed. Betrokkenheid van ouders is wezenlijk voor de ontwikkeling van hun kind(eren).

De Glans-techniek is de eerste methode om ELKE ouder succesvol te betrekken met als resultaat dat 

  • elk kind floreert en doorgroeit naar zijn ‘persoonlijk record’
  • elke ouder ambassadeur is van de kinderopvang, de school of het IKC 
  • het team een sterke professionele uitstraling heeft en werkt vanuit een missie 

Geweldig toch, zo’n resultaat? Daar wordt iedereen blij van. En het kan ook op jouw school, jouw kinderopvang of IKC!

Over de Glans-techniek

G = Grondhouding en Gesprek
Partnerschap, respect voor en omgaan met verschillen in mening en achtergrond. De leraar is regisseur in driehoek ‘kind-ouder-leraar’, opdat deze gaat glanzen. De leerling kan dan loyaal zijn aan ouders én leraar.

=  Lijn door het jaar en de school heen
Bij aanvang van het schooljaar spreekt de leraar met de ouders over hun wensen en dromen dit jaar voor hun kind. En hoe zij betrokken willen worden. Gedurende het jaar worden ouders systematisch geïnformeerd en betrokken. Het jaar eindigt met een evaluatie en feedback gesprek.

=  Ambitie: elke ouder 100% succesvol betrokken
Effect: positieve beïnvloeding op de schoolloopbaan van het kant. Succesvol betrokken sluit aan bij de visie en de mogelijkheden van de school.

=  Naast
Ouders en leraren staan naast elkaar, werken samen vanuit hun eigen rol en taak.
De leraar is onderwijsprofessional, de ouder is ervaringsdeskundig.

S =  Systeem
De leraar meet maandelijks de kwaliteit van de samenwerking met ouders en legt dit vast in het leerlingvolgsysteem. Hij komt in actie als dat nodig is. Teamleden leren van elkaar, delen succesverhalen en lastige situaties. Er komt een lijn van groep 1 tot 8 door de school heen.

Samen vormen deze letters een integraal systeem dat scholen kunnen toepassen om ouderbetrokkenheid tot een excellent niveau te brengen. De Glans-techniek wordt zowel toegepast op het niveau van de leraar, het team, als de directie.

We merken dat in de praktijk veel scholen graag maatwerktrajecten willen. We faciliteren dit graag.

We starten een traject dan ook altijd met het onderzoeken van jullie vraag. Wat is de ambitie voor wat betreft het resultaat? Samen bepalen we wat verlegd, veranderd, geleerd of opgeruimd moet worden. 

Neem contact met ons op en we staan met alle plezier voor je klaar.

Sinds 1998 adviseer ik scholen. Ik help schoolleiders een professionele leergemeenschap te ontwikkelen, waarin iedereen het beste uit zichzelf haalt. Dat doe ik vanuit psychologisch en veranderkundig perspectief. Door mijn jarenlange ervaring weet ik welke ingrediënten essentieel zijn voor een werkelijke verandering.

Geregistreerde leergangen en trainingen

Veel van ons aanbod is geregistreerd bij het Schoolleidersregister en Lerarenregister. Je behaalt zo punten voor je herregistratie. Ook zijn wij geregistreerd in het CRKBO.

Schoolleidersregister

Registerleraar

crkbo

Op de hoogte blijven?