maatwerk

Maatwerk

In maatwerk combineren we inspireren met motiveren.

Inspireren doen we met de inhoud. Motiveren doen we door de ander vanuit de relatie tot beweging te verleiden.  

Wanneer is maatwerk wenselijk?

Een gewenste en ook een noodzakelijke verandering die voor deelnemers nieuw professioneel gedrag betekent, vraagt om een lerende houding. Iedere leraar en directeur is net anders; de eigen leerwensen en behoeften vertalen we in maatwerk.   

Inspiratie en motivatie zijn daarin wezenlijke ingrediënten. Wat inspireert en motiveert, ontdekken we in samenspraak met opdrachtgevers én deelnemers. Juist door dit traject van co-creatie ontstaat maatwerk.

 

maatwerk

Inspiratie en motivatie

 • We vertalen de missie in een verleidelijk beeld
 • We onderbouwen dit beeld met overtuigende feiten
 • We ontwerpen een heldere route
 • We werken vanuit een hartelijke grondhouding
 • We houden rekening met de verschillen tussen mensen
 • We komen tegemoet aan de drie basisbehoeften van mensen (ik kan het, ik hoor erbij, ik heb autonomie)
'A positive attitude is the most powerful drug in the world.'
Wil je ontdekken of je met dit thema winst kunt behalen?
Laat vrijblijvend een quick scan maken
0522 - 470 578Afspraak

Wat levert maatwerk op?

 • Je verwoordt samen de bestaande én de gewenste situatie
 • Je bepaalt de route op weg naar de bestaande situatie
 • Je vergroot je professionele competenties 
 • Je versterkt de veranderkracht van je school
 • Je zorgt voor borging, omdat het team de ambitie gezamenlijk draagt

Maatwerk is een traject van co-creatie

 • We werken samen met een regiegroep
 • We spreken ieders leervermogen aan
 • We nemen feedback van ouders en kinderen mee 
 • We komen tegemoet aan de verschillende leerstijlen 
 • We combineren een compact traject met vaak en veel herhalen 

 

Maatwerk succesvol in de praktijk

SWV Noord Twente wilde van ambulant begeleider naar schoolcoach passend onderwijs gaan. Ze vroegen ons om dit traject te ontwerpen. Lees hier de casus hoe we dit vorm hebben gegeven en welke succes-indicatoren we samen ontdekten.

co-creatie

Past maatwerk bij jouw vraag

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.

Geregistreerde leergangen en trainingen

Veel van ons aanbod is geregistreerd bij het Schoolleidersregister en Lerarenregister. Je behaalt zo punten voor je herregistratie. Ook zijn wij geregistreerd in het CRKBO.

Schoolleidersregister

Registerleraar

crkbo

GRATIS
Dé 5 actie-punten

die zeker niet mogen ontbreken in je komende schooljaarplan