happy kids
Pedagogisch klimaat
Ouderbetrokkenheid

Kind- en driehoeksgesprekken met effect

Training

Het krachtigste wapen in het weerbaar maken van kinderen is de bescheidenheid van volwassenen. Een kindgesprek leent zich daar uitstekend voor. Hiermee nodig je kinderen uit om te ontdekken én te delen hoe zij de wereld en zichzelf ervaren.

In een driehoeksgesprek zit je letterlijk met de driehoek leraar-ouder-kind aan tafel, je praat mét en niet over elkaar  Een uitgelezen mogelijkheid om de samenwerking een boost te geven. Vooral als het een leerlinggestuurd en waarderend gesprek is, waarin zowel het kind, de ouder als jijzelf aan bod komt. Het vraagt van jou dat je ‘meervoudig partijdig' kunt zijn. 

Kind- en driehoeksgesprekken versterken de professionaliteit van het team, verbeteren het pedagogisch klimaat in de klas en vergroten de betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind.

Aandacht maakt alles mooier.
Accreditatie
Voor wie

Voor schoolteams die zich verder willen professionaliseren in kind- en driehoeksgesprekken en in professionele communicatie.

Inhoud

Dagdeel 1: Kindgesprekken 

Je traint je in die gespreksvaardigheden, waardoor kinderen zich gehoord voelen.
Hiermee nodig je hen uit te ontdekken én te delen hoe zij de wereld en zichzelf ervaren.

Onderwerpen 

 • Leeftijdsgebonden kindgesprekken; voor de onder-, de midden- en de bovenbouw
 • Training in luistervaardigheden, waarmee je kinderen helpt vertellen  
 • Observatievaardigheden voor talenten en onderwijsbehoeften van kinderen 

Dagdeel 2: Driehoekgesprekken 

Je traint in de stappen, nodig om een leerlinggestuurd, waarderend driehoeksgesprek te voeren. 

Onderwerpen 

 • De voorbereiding, de uitvoering en het vervolg van het leerlinggestuurde, waarderende driehoeksgesprek 
 • Training in soorten vragen, passend per bouw voor een driehoeksgesprek
 • Training in leerlinggestuurde en waarderende gespreksvoering 
Resultaat
 • Je deelt kind- en driehoeksgesprekken zo in, dat zij passen bij psychologische leeftijd van het kind 
 • Je bent in gespreksvaardigheden getraind, waardoor kinderen en ouders zich gezien en gehoord voelen
 • Je kunt tot de kern van een verhaal komen  
 • Je deelt driehoeksgesprekken effectief in 

Waardoor zowel de kind- als de driehoeksgesprekken aan diepgang en betekenis winnen, bijdragen aan een positief groepsklimaat en de betrokkenheid van ouders vergroot. 

Werkwijze

De training is interactief.

Je leert van elkaar door het delen van (succes)ervaringen. Je wordt geïnformeerd over de onderwerpen. Je krijgt antwoord op je vragen. Je experimenteert met verschillende luister- en gespreksvaardigheden. Je traint je vaardigheden en vertaalt ze daarna naar je eigen praktijksituatie. Als het even kan, werken we met eigen beeldmateriaal.  Elk dagdeel sluit je af met een praktijkopdracht op jouw maat. 

Referentie

Bekijk deze korte video over onze filosofie.

Data

In onderling overleg. 

Prijs

Voor twee dagdelen: € 2.736 all-in voor een team van 15 personen.

Dit is inclusief:

 • Telefonisch opdrachtengesprek vooraf met de directeur  
 • Materiaal-, reis- en bureaukosten
 • Telefonisch evaluatiegesprek achteraf met de directeur  

Meer of minder teamleden is heel goed mogelijk, we maken dan een prijs op maat.

Tijdsinvestering

 Twee dagdelen van 3 uur met 1 uur voorbereiding per dagdeel.

Extra informatie

We hebben voor zowel het kind- als het driehoeksgesprekken een hele trainingsdag met traineracteur gemaakt.

Wil je echt de diepte in? We hebben op verzoek van een scholengroep van 30 scholen een blended learning programma gemaakt, waarin je  als team uitgebreid getraind wordt in het voeren van effectieve leerlinggestuurde, waarderende driehoeksgesprekken.
Interesse? Bekijk hier de kosteloze demo.

Referenties

Welmoed en Liesbeth
Traineracteurs voor de Klaveracademie
Theater a la carte
Geertje van de Put
directeur
Amaliaschool
Cees Joosen
directeur
Dr. Algraschool te Leeuwarden

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.