Gesprek
Professioneel team
Leiderschap

Resultaatgericht coachen en begeleiden als IB'er

Leergang

Jouw taak als IB’er bestaat er in toenemende mate uit om leraren individueel en het team als geheel te inspireren zich professioneel te ontwikkelen. Noodzakelijk om Passend Onderwijs vorm te geven.

Met deze opleiding verdiep je je coachende en adviserende vaardigheden, vanuit de filosofie en methodiek van het resultaatgericht werken. Het helpt je als IB’er om je sterk te positioneren en werkelijk het verschil te maken.

Voor wie

Voor IB'ers die hun begeleidende rol naar het hele team en individuele leraren verder willen professionaliseren. 

Inhoud

Je leert als IB’er het schoolteam te ondersteunen in het maken van deze paradigmashift: 

 • liever preventief dan curatief 
 • liever duurzaam dan ad hoc 
 • liever systeem- dan kindgericht

Wanneer je het gedrag van het kind vertaalt naar een mogelijke handelingsverlegenheid van het schoolteam, versterk je het team, haar leden en het schoolsysteem.

Dit vraagt van jou als IB'er leiderschap, een ontwikkelingsgerichte benadering en een sterk ontwikkeld reflectief vermogen. Nodig om vakkundig resultaatgericht het team en/of een individuele leraar te adviseren en te coachen. Juist hiervoor is deze 11-daagse opleiding ‘Resultaatgericht coachen en begeleiden’ ontwikkeld.

Lees meer
Resultaat

Tijdens en na de opleiding:

 • adviseer en coach je collega's en je team resultaatgericht 
 • ontwerp je trajecten voor de noodzakelijke professionalisering van het schoolteam
 • draag je bij aan het verdiepen en verbreden van het schoolondersteuningsprofiel van een school.

Dit doe je niet pas ná de opleiding, integendeel! De opleiding is zo opgezet, dat je vanaf dag 1 in praktijk brengt wat je leert. 

In deze opleiding versterk je deze 5 competenties:

•  Intrapersoonlijk competent
•  Interpersoonlijk competent
•  Competent in het adviseren
•  Competent in het coachen van leraren en het team 
•  Competent in het begeleiden van intervisie 

Samen vormen deze competenties de ruggengraat van jouw succes als IB'er, Schoolcoach of Zorgcoördinator. 
 

Werkwijze

In deze 11-daagse opleiding, werken we vanuit het gedachtegoed van Handelingsgericht, Opbrengstgericht en Resultaatgericht Werken.  

We werken vanuit een uitgebreid competentieprofiel en individuele leerlijnen. In de intake staan zowel je eigen vaardigheden, je werksituatie als jouw leerwensen centraal.

Elke opleidingsdag staan een van de 6 fasen centraal, oefen je met de bijbehorende  vaardigheden en vertaal je deze naar je eigen praktijksituatie. In het eerste deel van de opleiding staat het resultaat gericht coachen en adviseren in een 1-op-1 situatie centraal. In het tweede deel van de opleiding ontwikkel je de competentie in het resultaatgericht coachen met het team.  

In ons onderwijsarrangement maken wij onderscheid tussen de verschillende competenties en prestaties van de deelnemers, zodat iedereen het meest passende onderwijsaanbod krijgt.

Tot slot testen wij op drie momenten of de manier van werken het optimale rendement oplevert voor jou als deelnemer. Daarvoor gebruiken we de praktijkopdracht en het daaropvolgende individuele leergesprek. En werken we met een regiegroep. 

In het kort: wat jij er in de praktijk mee kunt, is onze norm.

Kees Hendriks
Referentie

IB-opleiding: Kees Hendriks, directeur SWV Noord Twente

“Binnen ons Samenwerkingsverband geven wij momenteel vorm aan passend onderwijs en handelingsgericht werken. Flinke veranderingsprojecten, waarbij ook de IB’ers een grote verantwoordelijkheid gaan krijgen. Zij dienen in een vooral coachende rol de leerkrachten te ondersteunen in de omgang met de zorgleerling. In dat kader hebben wij Klaver Academie opdracht gegeven voor een traject op maat voor de theorie en vooral de praktijk van succesvolle communicatie.

Dit traject loopt dit schooljaar voor het eerst. Het was niet vanzelfsprekend om onze al hoog opgeleide IB’ers voor dit traject te enthousiasmeren. Zij zijn – terecht – kritisch over wat zij voor hun tijd en energie terugkrijgen. In dit licht is het des te verheugender om vast te stellen dat ik zelden zo unaniem positieve geluiden heb gehoord, als over de tweedaagse die ze nu bij Klaver Academie hebben gevolgd. Wij kijken dan ook zeker uit naar het vervolg!” 

Data

De leergang wordt in-company gegeven, op maat gemaakt in samenwerking met de opdrachtgever en een regiegroep.

We organiseren bij 10 aanmeldingen de open variant. Neem contact op als je hierin interesse hebt, dat horen we graag! Bij 8 opgaven nodigen we je uit voor een intake en plannen we de data. 

Locatie

Als de opleiding in-company wordt verzorgd, bepaalt de opdrachtgever de locatie. 

Bij de open inschrijving wordt een centrale locatie gekozen, afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers.

Prijs

De kosten zijn € 4.445 per persoon all-in.

Voor een in-company traject maken wij een offerte op maat.

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering: 113 uur verdeeld over 18 maanden 

 • 11 lesdagen 
 • 3 praktijkopdrachten
 • 3 individuele leergesprekken

GRATIS
Dé 5 actie-punten

die zeker niet mogen ontbreken in je komende schooljaarplan

Waarom Klaver Academie?

 • Maatwerk in coaching, training en leergangen
 • Gespecialiseerd in het versterken
  van onderwijsprofessionals sinds 1998
 • Gericht op duurzame verandering
 • Slim aanbod van theorie en praktijk
 • Blended learning met praktische online en offline trainingen