Discussie
Ouderbetrokkenheid

Succesvol samenwerken, ook met de voor jou 'lastige' ouder

Workshop

'Lastige' ouders geven gratis advies. Wanneer je vanuit deze mindset naar ouders luistert, hun verhaal samenvat en doorvraagt, ontdek je waar hun advies over gaat, terwijl je tegelijkertijd stort op de emotionele bankrekening van de samenwerking. Deze workshop leert je omdenken.

Elke ouder is betrokken bij zijn kind en daarmee als vanzelf bij de school. Deze betrokkenheid kan positief, negatief of neutraal zijn. Een kind ontwikkelt zich het beste wanneer ouders positief praten over de leraar, over de school, zo leert onderzoek. Dat kan alleen als de relatie tussen schoolteam en ouders positief is. 

Dit gaat vaak als vanzelf goed. Soms raakt de relatie verstoord en wordt samenwerken een uitdaging. De valkuil is dan dat de ouder door de leraar of het schoolteam als 'lastig' wordt ervaren. Hoe je dat ombuigt, leer je in deze workshop.

Voor wie

Voor schoolteams die ook met de 'lastige' ouder succesvol willen samenwerken.  

Inhoud

Het uitgangspunt van deze workshop zijn die ouders die het jou en je team niet gemakkelijk maken, omdat ze de samenwerking op scherp zetten. 

Wij noemen ze graag de 'uitdagende' ouders. Zij spiegelen de school, geven terug (lees niet dat het de schuld is van de school of het schoolteam!) wat het team anders moet gaan doen wil de samenwerking in stand blijven. Want, zo is de gedachte, je kunt als school van elke ouder een 'uitdagende' ouder maken. Ook al zitten er aan zo’n 'uitdagende' samenwerkingsrelatie meerdere kanten (zeker weten!), in deze workshop zoomen we in op wat je als school en als schoolteam van deze ouders kunt leren.

 

Resultaat

Je ontdekt: 

  • wat  de ‘lastige’ ouder vertelt over het schoolsysteem en de professionele communicatie
  • wat de 5 stappen zijn om succesvol samen te werken
  • hoe je met de voor jou 'lastige' ouder de samenwerking op gang brengt en tot een succes maakt
  • wat je nu al doet waardoor de samenwerking met de meeste ouders wel succesvol verloopt
Werkwijze

De workshop is interactief. We analyseren succesverhalen en 'lastige' en 'uitdagende' situaties. Je leert wat je als onderwijsprofessional anders of meer kan doen, zodat de samenwerking weer glans krijgt. We werken met praktijksituaties uit het onderwijs. 

Referentie

“Elke leerkracht heeft te maken met moeilijke gesprekken, waar je tegenop ziet. De Klaveracademie heeft mij geleerd hoe hiermee om te gaan. Niet alleen theorie kwam aan bod, de praktijk was het beste onderdeel.” Liesbeth Verbeek, Leerkracht Kindcentrum Lea Dasberg.

Bekijk deze korte video 'Omgaan met boze ouders' om een indruk te krijgen van onze filosofie:
Data

In onderling overleg.

Prijs

De kosten voor deze workshop bedragen € 649,00 all-in, voor een team van 15 personen. 
Meer of minder teamleden is heel goed mogelijk. We maken dan een prijsopgave op maat.

Tijdsinvestering

2 uur.

Extra informatie

Fijn als je dit als team samen doet, waardoor je de ontdekkingen uit de workshop samen handen en voeten kunt geven. Om die reden sluiten we workshop met een concrete praktijkopdracht voor de komende 3 weken, zodat je het omdenken in praktijk brengt.

Referenties

Welmoed en Liesbeth
Traineracteurs voor de Klaveracademie
Theater a la carte
Geertje van de Put
directeur
Amaliaschool
Cees Joosen
directeur
Dr. Algraschool te Leeuwarden

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.