Samenwerken als een professioneel team
Professioneel team

Teamcoaching

Coaching

“Storingen zijn als zwarte gaten, ze zuigen energie op”

Het team van Klaver Academie wordt gevraagd wanneer het niet goed loopt in het team. Soms lijdt een team aan vastgeroeste patronen, waardoor de onderlinge communicatie stroef verloopt. Soms is dat omdat een nieuwe directeur een frisse wind laat waaien, terwijl het team een andere richting op wil.

De sfeer op school is gespannen en er is onvrede. Ontwikkelingen stagneren, leeropbrengsten worden minder, vergaderingen verlopen stroef, er zijn mogelijk klachten van ouders. Directie en team raken handelingsverlegen. Ze weten niet meer hoe ze dit samen op kunnen lossen. 

Voor wie

Een team dat beter kan, mag en moet samenwerken

Inhoud

We bieden de structuur en de veiligheid om jezelf uit te spreken, waardoor het gedoe op tafel komt. Juist dat uitspreken vraagt van ieder teamlid om door de zure appel heen te bijten. Het gedoe zelf valt reuze mee. Als alles op tafel ligt, komt er energie vrij. Die gebruiken we om ontdekken wat wie nodig heeft opdat de onderlinge samenwerking verbetert. Het team groeit in haar professionaliteit, de prestaties en de sfeer verbeteren.

Een beter functionerend team
Bij teamcoaching is de bestaande situatie het vertrekpunt. Het gewenste resultaat is het einddoel. Het proces daartussen is uniek, omdat ieder team de reis van A naar B anders aflegt en andere hindernissen te overwinnen heeft.

  Resultaat

  Coaching gaat over veranderen, over leren of juist over afleren. Dat vraagt veranderkracht. Coachingstrajecten zijn maatwerk en gaan uit van jullie specifieke vraag. 

  Het gewenste resultaat ontstaat in samenspraak tussen directie, teamleden en teamcoaches. We vertalen het resultaat in heldere, concrete doelen waaraan het team het behaalde succes kan aflezen. 

  Werkwijze

  Belangrijke onderdelen in de teamcoaching zijn:

  • Storingen lucht geven 
   Wij helpen je eigen kijk, ervaring en beleving te verwoorden. Je hoort van elkaar wat voor wie subjectief waar is.
  • Met elkaar de dialoog aangaan 
   Je onderzoekt samen: waar zit onze kracht en zwakte? Welke dynamiek speelt hier? Hoe zit ons systeem in elkaar? Wat wordt van ons verwacht? Wat is objectief gezien waar? 
  • Nieuwe wegen
   We dagen je uit out-of- the box opties voor ander en nieuw gedrag te verwoorden en uit te proberen, zodat je samen ervaart wat dit jullie, de school en de kinderen brengt. 

  Onze werkwijze is erop gericht dat je wordt gezien, kennis opdoet, oefent met technieken, conflicten onderzoekt en je samenwerkingsbehoeften ontdekt en omzet in handelen. Het versterkt je meesterschap.

  Referentie

  Ellen volgde samen met haar team van de Kisveldschool het traject ‘Teambrede professionele uitstraling’. Ze vertelt wat het haar team heeft opgeleverd en welke directeuren ze dit traject zou aanraden.

  Referenties

  Welmoed en Liesbeth
  Traineracteurs voor de Klaveracademie
  Theater a la carte
  Geertje van de Put
  directeur
  Amaliaschool
  Cees Joosen
  directeur
  Dr. Algraschool te Leeuwarden