Gesprek
Professioneel team
Schoolontwikkeling

Waarderend en onderzoekend veranderen (Appreciative Inquiry)

Training

Je wilt als leidinggevende iets in de school anders organiseren: een nieuwe manier van werken, een verbeterde samenwerking tussen de bouwen, een frisse insteek in het samenwerken met ouders, een meer professionele cultuur. 

Stel je eens voor: het leidt tot werkelijke en duurzame verandering, het maakt bij alle teamleden energie los, de kwaliteiten en kunde van je teamleden worden benut, je gaat  het samen aan én iedereen voelt zich mede-eigenaar. Hoe zou jij dat vinden? 

Appreciative Inquiry (AI) is een veranderfilosofie waarbij je kijkt naar wat er nu al werkt

De verandering begint door aan te sluiten bij wat werkt. Het resultaat? De school en haar team ontwikkelen zich organisch, positief, talenten worden benut en successen geborgd. Teamleden voelen zich met elkaar verbonden en hebben plezier in het proces van veranderen. 

De verandering wordt ook bepaald door de vragen die teamleden elkaar stellen. De vraag 'Waarom werken we zo stroef samen?' roept een hele andere energie op dan de vraag 'Wanneer waren we op ons best?' en 'Hoe krijgen we daar meer van?' Door de gesprekken te veranderen, breng je verandering op gang.

De grote verandering zit juist in dat kleine moment. Het kleine komt terug in de grote beweging. Dat biedt kansen en aanknopingspunten om elke dag en zelfs elke ontmoeting te gebruiken als moment waarop de gewenste ontwikkeling gestalte krijgt.

Voor wie

Voor leidinggevenden die de theorie en de praktijk van het waarderend en onderzoekend veranderen (Appreciative Inquiry - AI) willen leren kennen en die willen experimenteren met de effectieve principes van AI.

Inhoud

Dagdeel 1. Waarderend veranderen

Je maakt kennis met AI en krijgt inzicht voor welke gewenste veranderingen je dit heel goed in kunt zetten.

Je gaat naar huis met het idee welke verandering je op deze manier gaat aanpakken.

Dagdeel 2. Het goede teamgesprek

Het goede gesprek is een van de belangrijkste ingrediënten van AI. Dit is een gesprek waarin nieuwe ideeën bovenkomen en waarin energie voor actie ontstaat.

Je gaat met concrete werkvormen naar huis, waarmee je zowel een-op-een als in je team het goede gesprek organiseert.  

Dagdeel 3. Leidinggeven aan het waarderend en onderzoekend veranderen

In deze laatste bijeenkomst sta jij in je als leidinggevende centraal.

Je gaat met inzicht naar huis, inzicht in de kwaliteiten van je eigen stijl van leidinggeven.

Lees meer
Resultaat

Aan het einde van deze drie dagdelen:

 • Heb je inzicht in de do’s en don’ts van waarderend en onderzoekend veranderen
 • Heb je met het 'goede gesprek' geëxperimenteerd met je team 
 • Kun je de taal, de mindset, het gevoel en de energie die daarbij hoort gebruiken
 • Kun je je eigen kwaliteiten vanuit het AI-model verwoorden 
Werkwijze
 • De training is interactief
 • We gebruiken praktijksituaties, zowel van jouzelf als van de Klaver Academie 
 • Je krijgt volop praktische oefeningen
 • Je brengt de gewenste verandering concreet in kaart en kleurt deze gedurende de training verder in
Data

In overleg worden data bepaald.

Prijs

Voor drie dagdelen: € 3.999 all-in, voor een team van 15 personen.

Dit is inclusief:

 • Telefonisch opdrachtengesprek vooraf
 • Materiaal-, reis- en bureaukosten
 • Telefonisch evaluatiegesprek achteraf

Meer of minder deelnemers is heel goed mogelijk, we maken graag een offerte op maat.

 

Tijdsinvestering
 • 12 uur, waarvan 9 uur training met 3 uur voorbereiding en uitwerking
 • De training kan zowel op een tweedaagse als in de vorm van drie dagdelen gegeven worden
Extra informatie

De training wordt in-company verzorgd en kan omgezet worden in maatwerk.