Hiermee komen jullie goed uit de coronacrisis

Sleutels

We hebben de afgelopen periode van meer rust gebruikt om ons aanbod voor jou als schoolleider, voor je team en je school toe te spitsen op de nieuwe situatie. We hopen jullie hiermee te kunnen ondersteunen om goed uit de crisis te komen.

Je vindt in dit bericht 4 sleutels:

 1. Hoe je een all-inclusive teamsessie organiseert, om als team het post-coronatijdperk op een buitengewone manier te starten.
 2. Hoe je met blended learning de gewenning van je teamleden aan het online leren/lesgeven omzet in trainingen die kosten besparen én blijvend resultaat opleveren.
 3. Hoe je een schooljaarplan maakt dat aansluit op de nieuwe omgeving en eisen van het ministerie van OCW.
 4. Een blog voor IB’ers om ze te helpen het gesprek aan te gaan met ouders van kwetsbare kinderen met een onveilige thuissituatie.
Alles zelf doen is optellen.
Samenwerken is vermenigvuldigen. 
1. Organiseer een all-inclusive teamsessie

Veel teamleden kijken er enorm naar uit om elkaar echt persoonlijk te ontmoeten. De nieuwe regels van de overheid bieden gelukkig ruimte om elkaar weer te ontmoeten.

Een teamsessie is een uitstekende vorm om het teamgevoel te versterken, aandacht te besteden aan de onderlinge verbinding en lering te trekken uit de afgelopen periode. Hoe ging het binnen jullie team, hoe verliep het contact met elkaar, kinderen en hun ouders? Om vanuit de succesverhalen de vertaalslag te maken naar het post-coronatijdperk. Wat wil je vasthouden, zodat je volgende schooljaar met succes blijft samenwerken?  

Zelf begeleiden of uitbesteden?
Kies je ervoor om deze sessie zelf te doen of is uitbesteden een goede optie? Het nadeel van het zelf begeleiden van de teamsessie is dat je 2 petten op hebt. Die van procesbegeleider en facilitator – dit vraagt een neutrale houding. En die van schoolleider – dit vraagt een heldere visie en uitgesproken mening.


Kies je voor begeleiding? Dan hebben we een mooi all-inclusive aanbod voor jullie. ​​​​​​We zorgen ervoor dat de locatie op je school voldoet aan de nieuwe normen, bovendien zorgen we voor de koffie en thee.

Wij verzorgen een aansprekend programma met bijvoorbeeld een van deze onderwerpen:

 • Hoe heeft ieder de afgelopen periode persoonlijk beleefd?
 • Wat heb jij als persoon en wat hebben jullie als team geleerd? 
 • Welke successen zijn er geweest en wil je graag vasthouden? Hoe kun je ze omzetten in nieuwe werkroutines?
 • Welke problemen heb je ervaren en welke mogelijkheden heb je om ze op te lossen?   
 • Hoe blijf je als team zo succesvol en flexibel?
 • Hoe borg je de gemaakte afspraken?

Geïnteresseerd? Neem contact op met ons voor prijzen en mogelijkheden.
 

2. Kies voor blended learning om je team te ontwikkelen

Dit is volgend schooljaar een mooi vervolg op het online lesgeven!

We zijn allemaal meer gewend aan het leren en lesgeven online. Onze blended learning programma’s zijn deels online. Twee voordelen van online trainen zijn dat je kosten bespaart en dat je kunt trainen in je eigen tijd en tempo.

In onze twee blended learning programma's combineren we teamleren met een online leeromgeving en met een offline training. Daardoor ontstaat een rijke, effectieve en krachtige leeromgeving.

In het ene programma staat succesvol samenwerken met ouders centraal. Benieuwd hoe dat er uit ziet? Bekijk hier de gratis demo. Je krijgt 10 dagen toegang tot de leeromgeving zodat je precies kunt zien hoe het online programma is opgebouwd en wat het je oplevert.
 
In het tweede programma versterk je je competentie in het voeren van leerling gestuurde, waarderende driehoeksgesprekken.


 

Never waste a good crisis
3. Schoolplan als handvat voor kwaliteitsbeleid

Heb je ook de brochure over het schoolplan van OCW ontvangen? En wil je er graag iets bijzonders van maken? Dan denk ik graag diepgaand met je mee. Zodat je dit schooljaar afsluit met een inspirerend en uitdagend plan, waarin je de succeservaringen uit de Coronacrisis combineert met je verbeterwensen voor het komende schooljaar. 

We helpen je de meest lastige elementen uit jouw schooljaarplan handen en voeten te geven. Dat doen we in een of meerdere coachingssessies van 1,5 tot 2 uur. Dat kan online, het kan face-to-face, waar jouw voorkeur naar uitgaat. Jouw ‘hoofdpijnvragen’ zijn uitgangspunt van gesprek. Het resultaat is een inspirerend schooljaarplan.
 
Denk bijvoorbeeld aan

 • Hoe wordt voldaan aan de bevoegdheidseisen van het personeel en op welke wijze onderhouden teamleden hun bekwaamheden?
 • Welke personele maatregelen worden genomen die bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid?
 • Hoe wordt het pedagogisch en didactisch handelen van het onderwijspersoneel vormgegeven?
 • Welke doelen wil de school komend schooljaar bereiken?
 • Aan welke verbetering wordt gericht gewerkt?
 • Hoe wordt het bereiken van doelen gemeten en geëvalueerd?

 
Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem contact met ons op.

 

4. Speciaal voor IB'ers  - Zo zet je je zorg om in handelen

Ik schreef dit blog voor IB’ers. Het gaat over kwetsbare kinderen, kwetsbare ouders en hun rol als IB’er. De PO Raad heeft in april van dit jaar onderzoek gedaan onder scholen. De respondenten gaven aan dat zij 19% van de kinderen als kwetsbaar beschouwen (zie hier het artikel). Nu de scholen weer open zijn gegaan, is er speciale aandacht voor deze kwetsbare kinderen. Hoe komen zij terug? Hoe hebben zij de afgelopen twee maanden doorgebracht? Hebben zij iets aan schoolwerk kunnen doen?

Vermoedens van mishandeling
Kom je als school in een situatie waarin je mishandeling vermoedt? Dan geeft de meldcode huiselijk geweld 5 stappen over hoe je dit kunt melden. In dit blog ga ik dieper in op de eerste drie stappen. We hebben er zelf nog een stap 1b) aan toegevoegd. Het stappenplan helpt je de zorgelijke signalen te verwoorden, in overleg met collega’s en deskundigen de situatie verder te onderzoeken en het gesprek met ouders op een professionele manier voor te bereiden. Met als inzet dat de uitkomst van het gesprek het begin is van een verbetering, of de volgende stap op weg naar een goed voorbereidde melding bij Veilig Thuis. Hiermee help je het kind, de ouders, je teamleden en jezelf om je zorgen om te zetten in een proactieve strategie.

Naar het blog

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.