Anje Bechtel

Anje Bechtel

directeur
Educatief Centrum Theo Thijssen
Hoe werken jullie met de Glans-techniek in de school?

“We hebben op dit moment module 1 van het Glans Online programma met succes afgesloten. Met elkaar als team volgen we de lessen. De ene keer samen tijdens een teamvergadering. De andere keer schriftelijk als huiswerk. We maken naar aanleiding van de gevolgde lessen afspraken met elkaar en spreken elkaar hier ook op aan. Dit kunnen afspraken zijn voor de korte termijn (b.v. snel handelen als een relatie met een ouder dof is) maar ook afspraken voor de lange termijn. (b.v. de omgekeerde 10-minutengesprekken komen nu structureel terug in de jaarkalender.)

Daarnaast heeft de directeur een keer in de drie maanden een 10-minutengesprek met alle leerkrachten over de relatie met de ouder, over de sfeer in de groep en over de gemaakte afspraken. We bespreken waar de leerkracht tegenaan loopt en wat goed gaat.”

Ouders, kinderen en leerkrachten gaan met plezier naar school. Dat is een grote winst.
Wat heeft de Glans-techniek jullie opgeleverd? 

“Dat op dit moment minimaal 80% van de ouders tevreden zijn over de school en dat ouders onze ambassadeur zijn. We werken nu toe naar 100%.

Onze houding naar ouders is veranderd. We zien ouders meer als partner waar we mee samenwerken in het belang van hun kind. De leerkracht als professional, de ouder als ervaringsdeskundige. Ouders voelen zich gehoord en hebben vertrouwen in de school. De sfeer in school is hierdoor verbeterd."

Bekijk hier het video interview met Anje:

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.