7 tips voor beeldbellen met kinderen en hun ouders

Klaverblad
Marja Klaver
15 april 2020
vrouw achter laptop

Hoe bevalt jou het beeldbellen, juist in deze tijd? Maken jullie er ook gebruik van in de communicatie met kinderen en ouders?

“Voor het team zijn het hectische tijden, maar door het beeldbellen glanzen de relaties met de kinderen en ouders optimaal”, mailde de directeur van een school mij deze week.

Deze 7 tips helpen je zowel het beeldbellen als het telefoneren verder te stroomlijnen, want het kan goed zijn dat het ook na de meivakantie nodig blijft.

Realiseer je je, dat je door de combinatie van onderwijs op afstand en persoonlijk contact, blended learning vorm geeft? Blended learning is de effectieve opvolger van online leren; je probeert een innovatie uit!
 

Zeven tips voor beeldbellen
 

1. Start met een goede voorbereiding  


Help ouders en kinderen de (beeld)belafspraak met jou voor te bereiden. Vertel hoe ze dat het beste kunnen doen, wat ze mogen verwachten en hoeveel tijd zo’n gesprek duurt. Doe dat via email, jullie social media kanalen of per brief aan die ouders, die geen computer, smartphone of tablet hebben. Maak met hen een bel- of een deurbelafspraak.

Verwoord het doel van het gesprek. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • om te horen wat er thuis met de lessen goed gaat en wat verder kan verbeteren; 
 • welke vragen het kind of de ouders hebben;
 • wat de school, de leraar goed doet en wat meer aandacht mag krijgen;
 • ontdekken of een uitgebreider gesprek zinvol is, indien het bijvoorbeeld om een kwetsbaar kind gaat.

Vraag kinderen en ouders hun eventuele vragen en opmerkingen van te voren kort te noteren. Vertel dat jij dat ook doet. En dat je na een hele belronde met alle kinderen en hun ouders, in een soort van ‘rondzend’-brief uitgebreid antwoord geeft op de meest gestelde vragen.

Maak voor jezelf of teambreed een opzet per gesprek met bijvoorbeeld deze onderwerpen: 

 • Naam
 • Doel gesprek
 • Compliment
 • Gespreksonderwerpen met per onderwerp een conclusie/vraag/afspraak
 • Afsluiting met conclusie en compliment

 

2. Begin elk deurbel-/beeldbel-/telefoongesprek met een gemeend compliment
 

Begin het contact met een positieve opmerking of een gemeend compliment aan het kind of aan de ouders. Dat kan over van alles gaan. Wat fijn dat we dit gesprek hebben, wat mooi om juist met ons drieën even te kunnen praten of wat heb je goed gewerkt de afgelopen tijd.

Een gemeend compliment is een fijne en veilige start voor iedereen, is zichtbaar in je grondhouding en je maakt op een positieve manier verbinding. Je kunt je erop voorbereiden, je kunt ook ter plekke met iets positiefs beginnen.

 

3. Verwoord het doel en verzamel vragen en bespreekpunten


Als je een deurbelafspraak hebt, vraag aan ouders, waar je buiten kunt zitten en of zij misschien ergens drie stoelen buiten neer kunnen zetten, op 1,5 meter afstand, zodat jullie even rustig kunnen praten.

Benoem het doel van het gesprek. Vraag eerst het kind en daarna de ouders, wat zij willen bespreken, vertellen of vragen. Vertel zelf als laatste wat jij wilt vragen of bespreken. Kijk daarna even of de bespreekpunten passen bij de tijd, maak anders een prioriteitenlijst en geef het kind - als het even kan - voorrang.

 

4. Besteed aandacht aan de ruimteverdeling in het gesprek
 

Zorg ervoor dat ieder ongeveer evenveel tijd krijgt om te vertellen. Neem zelf, als er ruimtegebrek ontstaat, de minste ruimte in.

Spreek het kind aan als ervaringsdeskundige, waar het gaat over het werken met de opdrachten, met de ouder als plaatsvervanger van de leraar en hoe het is om nu thuis te werken. Vraag het kind waar zij of hij blij mee is, wat eventueel beter kan en wat jij daaraan kunt bijdragen.

Vraag de ouder als ervaringsdeskundige in het begeleiden thuis, waar het goed gaat en wat mogelijk lastig is, waar het beter kan en wat jij daarin kunt betekenen. Je bent vrij om wel of niet op de verzoeken van ouders in te gaan.  

Spreek je in het gesprek uit als onderwijsprofessional, die graag ontdekt waar het goed gaat, waar het beter kan en waar behoefte is aan ondersteuning.

 

5. Luister voor 100% en spreek duidelijk
 

Er zijn veel leuke en handige ezelsbruggetjes om je luistervaardigheden te vergroten. Goed luisteren is goud waard.

Gebruik dat ezelsbruggetje, wat je het meeste past. En geef pas dan advies als het kind of de ouder daar echt om vraagt, of als de situatie echt hierom vraagt. Je kunt OMA (je oordeel, je mening, je advies) heel goed vragen uit wandelen te gaan.

Spreek je, als je aan het woord bent, duidelijk en positief uit. Gebruik als het even kan een of meer gesprekstips van het brein.

 

6. Sluit een gesprekspunt af met een conclusie
 

Het bespreken van een punt kent grosso modo drie fasen: opening, verdieping en afsluiting.

Je helpt jezelf als je gedurende een gesprekspunt, door te LSD-en als vanzelf toewerkt naar een passende conclusie. Een conclusie geeft antwoord op de vraag: ‘Wat gaan we met dit punt verder doen?

De conclusie hangt ook samen met het doel van het gesprek. Een conclusie kan bijvoorbeeld gaan over wat goed gaat: ‘Wat fijn om te horen dat je daar zoveel aan hebt, dat neem ik mee in het maken van de volgende lessen’. De conclusie kan gaan over wat beter kan. Over waar de ouder of het kind meer ondersteuning nodig heeft, behoefte heeft aan een suggestie, of graag antwoord wil op een vraag.

Schrijf de conclusie op, zodat je aan het einde alle conclusies kan samenvatten en je de gemaakte afspraken kunt herhalen.
 

7. Sluit het gesprek af met een samenvatting of vraag en volgende actiepunt
 

Je kunt het gesprek inhoudelijk het beste afsluiten met het nog even samenvatten van de conclusies en met het herhalen van de gemaakte afspraken. Die kun je samenvatten in deze 3 categorieën:

 • dit gaat goed en dit zijn aandachtspunten voor deze of gene;
 • dit zijn de vragen waar ik de komende week (?) nog een antwoord op ga geven;
 • hierin wil je graag geholpen worden en we hebben daar het volgde over afgesproken.

Je kunt kind en ouders ook vragen hoe ze het gesprek hebben ervaren.

Het geeft ouder en kind en jezelf waarschijnlijk ook een goed gevoel, als je het gesprek afsluit met opnieuw een positieve opmerking of een gemeend compliment over het gesprek zelf, over de inbreng van ouder of kind.

Tot slot kun je aangeven dat als je alle ouders/kinderen hebt gesproken, je via een mail of brief ingaat op de meest gestelde vragen die in de gesprekken op tafel zijn gekomen.  
 

Tot slot

Wanneer je als team gezamenlijk een opzet maakt, raakt ieder, zowel ouders, kinderen als leraren, aan die opzet gewend.

Deel succesverhalen en hoofdpijndossiers met elkaar, leer van elkaars ervaringen en versterk de opzet en uitvoering van deze gesprekken. Daardoor word je steeds bekwamer. Deze gesprekken kunnen zo een belangrijke manier zijn, om het samenwerken met kinderen en hun ouders in deze dagen vorm te geven én te versterken.  

Ik wens je mooie ontmoetingen met ouders en hun kinderen. Ik houd me aanbevolen via de mail of het onderstaande reactieveld te leren van jouw succesverhalen of mee te denken over je hoofdpijndossiers.


Als je ondersteuning kunt gebruiken, kun je een kosteloze beeldbelafspraak maken. Ik ondersteun je in deze crisis van harte. In dit gesprek bekijken we samen de uitdaging of wens die je graag wilt uitdiepen.

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website