De scholen weer open, vier het met complimenten!

Klaverblad
Marja Klaver
03 februari 2021
you are amazing

Complimenten zijn zo belangrijk

Je gewaardeerd voelen is een essentiële en misschien zelfs wel de belangrijkste behoefte van ons allemaal, van jong tot oud. 

‘Ik ben ervan overtuigd dat we leerlingen kunnen leren om op een juiste manier om te gaan met complimenten. Dit is niet iets dat erbij komt, maar een belangrijk onderdeel van iedere schooldag. Complimenten geven kan geoefend worden in de klas, tijdens een les sociale vaardigheden, tijdens een dag- afsluiting of gewoon tussendoor’.

Juf Maaike

Complimenten vervullen in een keer drie basisbehoeften, te weten competentie (ik kan het), autonomie (ik kan het zelf) en relatie (ik hoor erbij). Complimenten activeren het beloningscentrum in ons brein, waardoor dopamine vrijkomt, wat je een heel goed gevoel geeft. En dat geldt, grappig genoeg, zowel voor het geven als het ontvangen. Want ook in het geven ervaar je de warmte, die gepaard gaat met een welgemeend compliment. Die warmte is zichtbaar op de gezichten en voelbaar in de klas als de complimenten door de lucht vliegen! Hoe mooi om in deze sfeer weer samen een start te maken!

Waarom een feestweek ‘Complimenten’?

Complimenten werken nu extra. Want vanaf maandag maakt ook het groepsproces een nieuwe start. Een mooie gelegenheid om met een positieve bril naar elkaar kijken en elkaar te vertellen wat je dan ziet. Je versterkt de onderlinge waardering, kinderen ervaren de kracht van complimenten en je combineert een lesje sociaal-emotionele ontwikkeling met een nooit meer te vergeten feestje. Als dat geen positieve uitwerking heeft.

Complimenten zijn goud waard

Complimenten geven en ontvangen zijn krachtige sociale vaardigheden. En complimenten, alleen welgemeende, versterken het positieve zelfbeeld. Complimenten winnen aan kracht als kinderen ze in de groep aan elkaar vertellen én als ze gaan over dat wat je werkelijk hebt gedaan.      
 

Complimenteren leer je samen in 5 stappen

Stap 1. De voorbereiding
 

 • Wat kennen en kunnen de kinderen al, als het gaat om complimenteren?
 • Wat vind jij zelf het belang van complimenten geven en ontvangen?  
 • Wat wil je graag in de groepsdynamiek versterken? Wat zijn mogelijke aandachtspunten?
   

Stap 2. Elke dag een klein feestje  
 

Bedoeld om je op ideeën te brengen, maak ze op maat van je groep
 

Maandag       Les 1.  De kunst van complimenteren


Begin met een klein lesje over complimenten, passend bij jouw beginsituatie en die van de groep. Binnen het vakgebied sociaal-emotionele ontwikkeling en op internet is er veel en mooi materiaal te vinden.

Leer kinderen dat je elk kind een compliment kunt geven, of je ze nu wel of niet zo goed kent.  

Leer kinderen de vier soorten complimenten:

1. Hoe je eruit ziet            Jij hebt mooi lang haar

2. Wat je kan                     jij kunt goed voetballen, rekenen

3. Wat je hebt                   Jij hebt een mooie fiets

4. Hoe je bent                   Jij bent behulpzaam, grappig

Nummer 4 is mooi om kinderen aan te leren. Je kunt het, zeker in de bovenbouw, uitbreiden met wat het met jou doet. 

Bijvoorbeeld: Ik vind het fijn dat je zo graag helpt. Toen ik laatst mijn tas kwijt was, kwam je meteen helpen zoeken. Dat vond ik heel fijn, want toen hadden we hem zo gevonden.
 

Dinsdag         Les 2. Zet je complimentenbril op   


Iedereen trekt aan het begin van de ochtend een lootje, waarop staat ‘Kijk deze ochtend met je complimentenbril naar... (naam van een van je leerlingen)'. Begin dan de middag met een kringgesprek, waarin de complimenten uitgedeeld worden. Ieder kind geeft een compliment aan degene die op het briefje staat. Eindig het kringgesprek met jouw compliment voor de kinderen/de groep.
 

Woensdag    Les 3. Het complimenten invulvel


Maak een complimenten invulvel dat past bij jouw groep. Je vindt allerlei voorbeelden op Pinterest. Het kan bijvoorbeeld voor de bovenbouw met spreuk van Loesje “De wereld is mooier met jou”, waar je omdat… aan toevoegt. Of je geeft allerlei voorbeelden in de vorm van woorden of smileys.
 

Donderdag   Les 4. De verrassing


Materiaal:

 • Een vel mooi geel stevig papier voor ieder kind
 • Plakband dat je op kleren kunt plakken
 • Potloden

Instructie:

 • Ieder kind krijgt een vel mooi geel papier en schrijft er zijn/haar eigen naam op
 • Kinderen helpen elkaar het papier achterop ieders rug te plakken
 • De opdracht is: schrijf een compliment op het vel papier, totdat ieder er precies vijf heeft
 • Kinderen helpen elkaar het vel eraf te halen
 • In de kring leest ieder zijn/haar papier voor
 • Kinderen kunnen hun papier versieren, je kunt het papier ophangen in de klas, je kunt er een foto van maken en naar ouders sturen, kinderen kunnen het meenemen naar huis.
 • De juf of meester geeft de groep ook een compliment

Vrijdag    Les 5. Een compliment voor je vader of moeder


Materiaal:

 • Een vel papier voor ieder kind
 • Tekenmateriaal om het vel te versieren
 • Een lesje ‘je ouders complimenteren’ bijvoorbeeld over de afgelopen lockdown 

Instructie

 • Ieder kind krijgt een A4 tekenvel
 • De groep krijgt een klein lesje volwassenen een compliment geven
 • De opdracht is: schrijf of teken je compliment aan je ouders en versier het papier 
 • Kind of leraar schrijft onderaan de vraag aan de ouders: Welk compliment geef je mij?
 • In de kring leest ieder zijn/haar papier voor
 • Kinderen kunnen het meenemen naar huis
 • De juf of meester geeft de groep ook een compliment


Tot slot

Wil je bij stap 5 even stil staan bij die kinderen, voor wie stap 5 mogelijk pijnlijk kan zijn en bedenk hoe je dit met hen op kan lossen. Mogelijk vraagt het een aanpassing of extra hulp van jou. 

Heb je tijd en ruimte in je hoofd en is er tijd en ruimte in de team-meeting? Stel je team voor dit project samen te doen. Dan kun je ervaren wat de uitwerking is voor de kinderen, hun ouders en niet te vergeten voor jullie zelf. Dat is vast weer een compliment waard!

Wat maakt dat ik complimenteren zo belangrijk vind? Ik kan me de welgemeende complimenten en de momenten waarop ze gegeven zijn, nog zo goed herinneren. Ze zijn mij goud waard!

En als jij je ervaringen wilt delen, graag!

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website