Geloof in jullie collectieve kracht, levert bewezen het beste resultaat

School met Glans
Marja Klaver
28 oktober 2020
collectieve kracht

Het collectieve geloof van leraren om positieve resultaten met leerlingen te behalen (Collective Teacher Efficacy) is in 2018 door John Hattie onderzocht. Wat blijkt? Hoe groter het geloof en het vertrouwen in eigen kunnen, hoe groter het succes van het collectief.

‘Wij leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen én we weten (evidence based) hoe we dat het beste kunnen doen’.

Wat Hattie betreft is dit de nieuwe nummer 1 van succesfactoren. Uit zijn onderzoek blijkt dat het zelfs de sterkste invloed heeft op de behaalde resultaten van leerlingen. Lijkt het je interessant om je team een langs deze meetlat te leggen? Met dit stappenplan kun je dat samen met je team doen.

Deze coronatijd leent zich uitstekend om te leren van opgedane ervaringen. Iedereen heeft noodgedwongen de eigen comfortzone verlaten en ontdekt dat je zoveel meer kunt dan je van tevoren had gedacht.

Hoe ziet Collective Teacher Efficacy (CTE) er precies uit?

  1. Je werkt als collectief samen.
  2. Je hebt allemaal hoge en uitdagende verwachtingen over wat je leerlingen dit schooljaar bereiken, juist door jouw inzet.
  3. Je weet, ieder voor zich en als collectief, wat het meeste resultaat oplevert. Daarvoor combineer je onderzoeksgegevens met eigen en collectieve praktijkervaringen.
  4. Je legt als team de focus op het eigen lerarengedrag en de effectiviteit ervan. Je legt geen relatie met de thuissituatie, noch met de achtergrond van de kinderen.  

De combinatie van deze 4 punten zorgt ervoor dat CTE op nummer 1 van de invloedrijke factoren staat.

Onderzoek met het team jullie CTE in coronatijd

De coronatijd is zowel een langdurig als dagelijks leerproces. Uitdagend, moeilijk en verrassend. Lerarenteams kunnen het aan. Hoge verwachtingen van leraren, van hun creativiteit en flexibiliteit blijken terecht. Er is nog nooit zoveel geleerd als nu op ICT-gebied.  

Om deze tijd optimaal te benutten en de CTE-factor in je team te versterken, kun je besluiten om met je team te leren van de successen, je sterke punten onder woorden te brengen en de behaalde resultaten van de kinderen in kaart te brengen. Dit stappenplan helpt je om deze ontdekkingstocht in goede banen te leiden.

Het stappenplan

1. Stel een vragenlijst op die overeenkomt met wat jullie willen onderzoeken. Verwoord de aanleiding en het doel van deze vragenlijst.

Je wilt bijvoorbeeld gezamenlijk ontdekken wat ieder geleerd heeft sinds de start van corona over je eigen en elkaars kwaliteiten en welk resultaat dat voor de kinderen heeft gebracht.

2. Vraag leraren een vragenlijst over de leringen van de afgelopen periode kort en bondig in te vullen en naar jou als directeur of naar het MT te sturen.

Wat heb je van de afgelopen periode geleerd? Wat werkte het beste, wat werkte minder goed? Noem telkens minimaal 2 voorbeelden van beide.
- Over jezelf als leraar en de effectiviteit van je inzet?
- Over het team als collectief?
- Over je leerlingen en hun ontwikkeling?
- Over de samenwerking met ouders?
- Over mij als leidinggevende?

3. Lees als leidinggevende/MT de antwoorden, maak er een overzicht van de grootse gemene deler en belangrijke verschillen. Verwoord je conclusies en betrek deze, als het even kan, op de kracht van jullie CTE.  

4. Besteed aandacht in een teamsessie, al dan niet online, aan de behaalde successen, de grootste gemene delers, de verschillen en uitdagingen. Bespreek samen de relatie met jullie CTE; waar is die sterk en waar mag het sterker.

Het is belangrijk dat er aan het einde van de sessie vertrouwen is in het collectief. Inspireer elkaar om hoge verwachtingen te hebben. Uit het onderzoek van Hattie blijkt dat teams die gezamenlijk geloven dat ze geweldige resultaten kunnen behalen met elkaar en met hun leerlingen, elkaar inspireren en ondersteunen. Dat ze doorzetten, ook als het moeilijk is of tegenzit. Zo zijn ze optimaal effectief. Het mooie is, dat leraren dit ook doorgeven aan leerlingen en dat hun resultaten hiermee ook verbeteren. En dit heeft weer een positieve invloed op het CTE en zo creëer je het sneeuwbaleffect.

5. Maak een actieplan, waarin jullie actiepunten verbinden aan de conclusies van wat goed werkt.

Tot slot

Je komt met je team zover als je zelf durft en kunt gaan. Daar dacht ik al schrijvend aan. Het bespreken van de antwoorden wint aan kracht als je open, opbouwend en eerlijk met elkaar in gesprek bent en blijft.

Mij lijkt de coronatijd, hoe pijnlijk die ook is, een uitgelezen moment om met elkaar te onderzoeken en te ontdekken waar jullie als team goed in zijn. Als je dat uitgebreid doet, ontdek je als vanzelf waarin je graag nog beter wilt worden. En daarmee versterk je je CTE en de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van leerlingen. Daar doe je het ten slotte allemaal voor!

Willen jullie begeleiding bij het onderzoeken van jullie CTE?

We kunnen als gespreksleider het proces begeleiden, zowel on- als offline. Dit geeft jou als leidinggevende, je handen vrij om je volledig op de inhoud te richten. We kunnen ondersteunen bij het opstellen en mee-analyseren van de uitkomsten.

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website