Zeven competenties die je niet mag missen als sterke leider

School met Glans
Marja Klaver
24 februari 2019
Leiderschap

Er worden hoge eisen aan directeuren gesteld. Om aan die eisen te voldoen moet je wat in huis hebben! Uit onderzoek blijkt dat deze 7 competenties van managers uit verschillende bedrijfstakken en verschillende lagen in organisatie verwacht worden. Een interessante vraag voor jou als leidinggevende in het basisonderwijs: hoe competent ben jij?

Zeven competenties die je niet mag missen als sterke leider

1. Anderen inspireren en motiveren

Een gemotiveerde of geïnspireerde leraar is enthousiast. Je bent gemotiveerd, wanneer je eigen belang en dat van de school samenvallen. Enthousiaste leraren gaan verder, daar waar tevreden leraren stoppen. Zij maken het verschil tussen een goede en een geweldige school, presteren 30 tot 40% beter. Je bereikt meer wanneer je het innerlijk vuur van leraren brandend houdt en/of aansteekt.

2. Integer en eerlijk zijn

Integer en eerlijk zijn is vooral nodig als je moeilijk nieuws moet brengen. Dat vraagt van je dat je duidelijk bent in je boodschap. Het helpt leraren wanneer ze expliciet weten over welk deel van het werk je wel en over welk deel van het werk je minder tevreden bent. Extra belangrijk in het onderwijs, omdat de leraar collegiale respons nodig heeft om zich in zijn/haar professie verder te ontwikkelen.

3. Problemen analyseren en oplossen

Het vraagt alertheid om problemen te (h)erkennen. Om er tijd voor te maken om ze te analyseren, de vinger op de zere plek te leggen en ze daarna op te lossen. Vooral als ze nog klein zijn, is het de kunst om te weten welke problemen aandacht verdienen en welke als vanzelf over zullen gaan. Preventie is tenslotte beter dan genezen. Een sparringpartner helpt, problemen uitschrijven ook. Allerlei onderzoek pleit voor een actieve behandeling van problemen.

4. Resultaatgericht zijn

Focus je op wat er moet gebeuren, op het gewenste resultaat. Maak je wens concreet, specifiek en meetbaar. Dan kun je, als het resultaat behaald wordt, successen vieren. Of kijken wat er anders kan, om het gewenste resultaat wel te halen, wanneer het resultaat toch uitblijft.

Weten wat je concreet wilt bereiken, geeft leraren focus en geeft je de mogelijkheid leraren te ondersteunen om het gewenste resultaat te behalen. Want dat wat je aandacht geeft, groeit.

5. Helder en krachtig communiceren

Dit bestaat uit twee elementen: goed luisteren en duidelijk spreken. Beiden kanten zijn belangrijk voor een leider. In trainingen valt me telkens weer op dat er twee typen mensen zijn, de een luistert van huis uit goed naar de ander terwijl de ander het spreken beter afgaat. In deze competentie is het de kunst beide aspecten te combineren.

6. Samenwerking en teamwork stimuleren

Het merendeel van de dag werkt een leraar alleen. In een schoolteam ontstaan daarnaast gemakkelijk subgroepen. Bijvoorbeeld omdat mensen in het begin of aan het einde van de week werken of vooral in de bouwen met elkaar van doen hebben. Bewust er op aansturen dat teamleden in steeds wisselende samenstellingen met elkaar niet lesgebonden taken uitvoeren, is een goed hulpmiddel om teamwork te organiseren. Ook kun je coöperatieve werkvormen gebruiken in vergaderingen. Daarmee help je allerlei dwarsverbanden in het team tot ontwikkeling te laten komen.

7. Relaties opbouwen

Hoe fijn is het wanneer je met elk teamlid op een positieve manier samenwerkt. Dat doe je door met ieder teamlid een relatie op te bouwen. Daardoor weet je wat er in je team leeft, en wat individuele teamleden motiveert en inspireert.

Wat is jouw sterkste en zwakste schakel als leider

Wat is de kwaliteit van jouw competentieketting? Waar zit je zwakste schakel? En als je weet wat je sterkste schakel is, heb je ook weer iets meer geleerd over waar je talenten liggen. Ben je vooral gericht op de taak of op de relatie? Op het proces of de resultaten? Houd je van analyseren of zit je vaak achter in de klas?

Begeleiding

Wil je begeleiding bij het ontwikkelen van je leiderschap? Kijk eens op onze themapagina wat onze visie hierop is en wat we hierin aanbieden.

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website