Een verkorte weergave van 1) het gesprek met de ouders van Emma en van 2) het gesprek met Emma

 

Stap 2   Wendy vat samen

Als ik het goed begrijp, vind u Emma te gevoelig om naar het VMBO te gaan, de cultuur en omgangsvormen van de HAVO/VWO passen beter bij haar en bij uzelf en bij uw beider familie. Emma is enig kind en trekt heel veel op met haar neefjes en nichtjes, die ook naar de HAVO en atheneum gaan. Ouders bevestigen dat dit de essentie is van hun bezwaar tegen het VMBO.

Stap 3   Wendy vertelt

We - mijn collega uit groep 7 en ik - hebben, juist vanuit uw wens Emma zowel geobserveerd als uitgedaagd die vaardigheden te ontwikkelen, die nodig zijn voor de HAVO/VWO, zoals zelfstandig werken, leermotivatie, huiswerkattitude en concentratie. Emma doet wel mee, maar absoluut niet van harte én we zien geen ontwikkeling. Emma knutselt met plezier, wordt blij van bewegen, daar ligt haar werkelijke interesse en ook haar kwaliteit. Ook al vinden ouders het moeilijk om te horen, ze herkennen wat Wendy zegt; thuis is het niet anders. Wendy vertelt ouders dat ze graag met hen en Emma in gesprek wil om, een oplossing te vinden waar iedereen achter kan staan.  

Stap 4  Zoek naar de win-win oplossing

De wens van Emma is dat ze graag, naar welke school ze ook gaat, thuis weinig huiswerk wil maken. De hele dag saaie vakken ook liever niet. Half-half lijkt mij goed, antwoord Emma op de vraag van Wendy.

De ouders willen graag dat Emma met plezier naar school gaat, een school met een fijne sfeer en leuke kinderen. En een school, waarmee je door kan stromen naar bijvoorbeeld het HBO en nog allerlei kanten op kan. Dat vind je toch echt het meest op de HAVO en het VWO, vertellen zij Emma.  

Wendy wil graag dat Emma naar dat vervolgonderwijs gaat wat zij goed aankan en wat past bij haar talenten. Welke zijn dat vraagt Emma? Knutselen, dingen maken, spel en sport, toneel. Herken je dat? Emma bevestigt het glunderend.

 

Dus vat Wendy samen:

We gaan op zoek naar een school voor jou Emma,

- waar je thuis geen huiswerk voor hoeft te maken en wat je goed aankan;

- met 50% theorievakken en 50 % praktische of doe-vakken;

- met een fijne en veilige sfeer;

- met kinderen, die bij je passen en die je leuk vindt;

- een school, waarmee je nog alle kanten op kan.


Ze brainstormen

Een greep uit de mogelijkheden… alle scholen die een beetje in aanmerking komen op een rijtje zetten. Aanvinken welke scholen min of meer aan de voorwaarden voldoen. Aan de kinderen, die Emma leuk vindt, vragen waar zij naartoe gaan. Heel veel open dagen bezoeken, de sfeer proeven en de vakken op het lesrooster bekijken, en aanstrepen wat je leuk vindt. Vragen wat je met het diploma van de school kunt doen. Want je kunt natuurlijk ook doorstromen, bijvoorbeeld van VMBO naar MBO en HBO of van VMBO naar HAVO enz.


De afspraak

Wendy vraagt de ouders en Emma, wat hen aanspreekt en wat ze gaan doen. Wendy stelt een nieuwe afspraak voor over 6 weken om te horen hoe ver Emma en haar ouders zijn. Dan weet ik ook, wat ons advies zal worden aan jou, Emma.