Drs. Marja A.L. Klaver

drs. Marja A.L. Klaver

directeur, psycholoog/andragoog en sociaal pedagoog

“Ooit wilde ik ontdekkingsreiziger worden, later kinderarts, toen piloot en tenslotte toneelspeler. Bijzonder om te merken dat ik elementen van deze beroepen terug zie in mijn eigen professie. Ontdekkingsreiziger is een houding geworden. Stap voor stap blijft trainen en coachen een ontdekkingsreis: er valt zoveel te leren. Kinderarts ben ik niet geworden, wel heb ik oog voor ‘opgelopen blessures’. Om een doel te verwezenlijken moeten die soms ‘verzorgd’ worden. De helikopterview van een piloot komt bij het bewaken van processen goed van pas. De toneelspeler brengt het spel in het groepswerk en de Voice Dialogue in het individuele werk.”

Marja heeft ruim 40 jaar ervaring in het initiëren en begeleiden van veranderings- en leerprocessen op zowel individueel -, team- als organisatieniveau.

CV Marja Klaver 2023

Publicaties

 • Zo maak je van ouderbetrokkenheid een succes - De Glans-techniek voor de Kinderopvang
  ISBN 978 90 820416 13            2018
 • School en ouder schouder aan schouder - Betrek alle ouders met de Glans-techniek
  ISBN 978 90 820416 0 6            2013
 • De sprong wagen naar werk
  ISBN 90 6665 061 31991           1991
 • Kritiek gebruiken Werkvormen in de volwasseneneducatie 
  Bureau Volwasseneneducatie    1989