Klaver Academie Teamoplossingen

Professioneel team

We zijn gegroeid naar een team van professionals, dat staat voor de school.
team

De vraag - communicatie met ouders professionaliseren

Ellen wil als nieuwe directeur haar team helpen hun uitstraling te versterken en de communicatie met ouders te professionaliseren. De gesprekken verlopen soms stroef.

Het schoolmotto “Samen open en betrokken” vraagt om meer lef en meer leven, zodat de school voor kinderen en ouders aantrekkelijker wordt. 'Bij de Kisveldschool moet je zijn'. Dit vraagt om professionele communicatie, om assertieve en sterke leraren die de balans tussen school en privé op orde houden. 

Bekijk de videoreferentie met Ellen Hemmers, waarin ze vertelt over het traject.

Het resultaat - een sterk team

Het team heeft nu een sterke professionele uitstraling, treedt naar buiten, communiceert vanuit de onderwijsprofessionaliteit goed met de ouders. Teamleden werken in een doorgaande lijn samen. Hierdoor is er helderheid voor de ouders wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school kunnen verwachten. 

De school is aantrekkelijk voor medewerkers, kinderen en ouders.

De opzet - teamleren en vaardigheidstraining

Na het kennismakingsgesprek met directeur en daarna met het team, waarin we de doelen gezamenlijk verwoorden, ontwerpen we de opzet op maat. We combineren teamleren met een vaardigheidstraining met trainer-acteur, waarin we trainen op uitstraling en communicatie met ouders. Tussen de 3 bijeenkomsten door gaan we in gesprek met de directeur, waardoor we het traject toespitsen op de leerbehoeften van de leraren in combinatie met de gewenste resultaten.

Verrassend hoe snel teamleden in staat blijken hun professionele uitstraling te vergroten.  

Mooi om te zien!

Ellen Hemmers
directeur Kisveldschool te Neede

Aanbod professionele communicatie

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?

Geregistreerde leergangen en trainingen

Veel van ons aanbod is geregistreerd bij het Schoolleidersregister en Lerarenregister. Je behaalt zo punten voor je herregistratie. Ook zijn wij geregistreerd in het CRKBO.

Schoolleidersregister

Registerleraar

crkbo

Dé 5 actie-punten

die zeker niet mogen ontbreken in je komende schooljaarplan