Glanerbrug gaat glanzen

“De scholen en de kinderopvang in Glanerbrug zijn dit project begonnen om van ouderbetrokkenheid een succes te maken. Betrokkenheid van ouders bij de school en kinderopvang van hun kind doet ertoe".