Leergang Leidinggeven aan verandering

Een ding is zeker: iedereen die werkt, krijgt te maken met veranderprocessen, zeker jij als leidinggevende. In schooljaarplannen lees je welke aandachtspunten een directeur met het team voor dit jaar heeft geformuleerd. Het is een kunst op zichzelf deze aandachtspunten om te zetten in een geslaagd verandertraject. Want, zo leert onderzoek, slechts 30% van deze trajecten slaagt.

Je ontdekt in deze leergang hoe je van veranderen een succes maakt, zowel van het proces zelf als van de uitkomst ervan.

Wil je je ontwikkelen in het leidinggeven aan huidige of toekomstige veranderingen?
Dan ben je van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze leergang.