Training Omgaan met verschillen - Professionele leergemeenschap

Schoolgemeenschappen bestaan uit een bonte verzameling van teamleden, kinderen en hun ouders. Er kunnen grote onderlinge verschillen zijn, in sociaal-culturele achtergrond, leeftijd, intelligentie en behoefte aan zorg of begeleiding.

Voor jou als schoolleider is het belangrijk dat je een heldere visie hebt op hoe je een samenhang kunt vormen - met oog voor de verschillende vormen van diversiteit.

Het is de kunst deze visie te vertalen naar de praktijk van alledag en de teamleden zo aan te sturen dat zij deze verschillen kunnen hanteren. Juist omdat teamleden verschillende achtergronden, kwaliteiten en ervaringen hebben, kun je veel van elkaar leren. Dit uitgangspunt vormt de basis voor een professionele leergemeenschap.

Je ontdekt in deze driedaagse training hoe je kunt profiteren van de verschillen bij het samenwerken. De gedachte is dat de teamleden door bij zichzelf en elkaar te beginnen, ook oog en oor krijgen voor de diversiteit in hun klas. Je leert hoe je als directeur dit proces kunt aansturen.