resultaatgericht begeleiden
Pedagogisch klimaat

Leergang Resultaatgericht begeleiden

Leergang
De taak en de uitdaging

Onderzoek wijst uit (o.a. Bas-Douw et al., 2013) dat leerkrachten vaker naar de leerling kijken dan naar het eigen leerkrachtengedrag, als het niet goed gaat met een kind in hun groep.

Als een kind onhoudbaar gedrag vertoont en dit kind niet het enige kind in de klas is met dit gedrag, doen leraren een sterk appel op de IB’er voor hulp en ondersteuning.

Een belangrijk facet van het werk van jou als IB'er is dan ook de manier waarop je met de leraar het gesprek voert. In deze leergang staat het aandeel van de leraar centraal. Centraal in die zin dat de leraar manieren vindt om het eigen klassenmanagement te versterken en zichzelf nog verder te professionaliseren. Belangrijk. Passend onderwijs vraagt meer van de professionalisering van de leraar, van het zorgprofiel van de school en daarmee meer van jou als IB'er.

Voor wie

Voor IB'ers die hun begeleidende taak naar het hele team en individuele leraren verder willen professionaliseren. 

Inhoud

In deze opleiding versterk je deze competenties

•  Intrapersoonlijk competent
•  Interpersoonlijk competent
•  Competent in het adviseren
•  Competent in het begeleiden van individuele leraren en van een team 
•  Competent in het begeleiden van intervisie 

Samen vormen deze competenties de ruggengraat van jouw succes als IB'er, Schoolcoach of Zorgcoördinator. 

Lees meer
begeleiden
Resultaat

Tijdens en na de opleiding:

  • adviseer je collega's of je team resultaatgericht 
  • coach je leraren en/of een schoolteam resultaatgericht
  • ontwerp je trajecten voor de noodzakelijke professionalisering van het schoolteam
  • draag je bij aan het verdiepen en verbreden van het zorgprofiel van een school

Dit doe je niet pas ná de opleiding, integendeel! De opleiding is zo opgezet, dat je vanaf dag 1 in praktijk brengt wat je leert. 

Werkwijze

In deze driejarige opleiding, werken we vanuit het gedachtegoed van zowel het Handelingsgericht als Opbrengstgericht Werken (HGW en OGW). Zo werken wij met een DVS, (een deelnemers volgsysteem), met een competentieprofiel en met een leerlijn.

In ons onderwijsarrangement maken wij onderscheid tussen de verschillende competenties en prestaties van de deelnemers, zodat iedereen het meest passende onderwijsaanbod krijgt.

Tot slot testen wij jaarlijks of onze manier van overdracht van kennis en vaardigheden het optimale rendement teweeg brengt bij onze deelnemers. Dat doen we door te werken met een regiegroep.

In het kort: wat jij er in de praktijk mee kunt, is onze norm.

Kees Hendriks
Referentie

IB-opleiding: Kees Hendriks, directeur SWV Noord Twente

“Binnen ons Samenwerkingsverband geven wij momenteel vorm aan passend onderwijs en handelingsgericht werken. Flinke veranderingsprojecten, waarbij ook de IB’ers een grote verantwoordelijkheid gaan krijgen. Zij dienen in een vooral begeleidende rol de leerkrachten te ondersteunen in de omgang met de zorgleerling. In dat kader hebben wij Klaver Academie opdracht gegeven voor een traject op maat voor de theorie en vooral de praktijk van succesvolle communicatie.

Dit traject van drie jaar loopt dit schooljaar voor het eerst. Het was niet vanzelfsprekend om onze al hoog opgeleide IB’ers voor dit traject te enthousiasmeren. Zij zijn – terecht – kritisch over wat zij voor hun tijd en energie terugkrijgen. In dit licht is het des te verheugender om vast te stellen dat ik zelden zo unaniem positieve geluiden heb gehoord, als over de tweedaagse die ze nu bij Klaver Academie hebben gevolgd. Wij kijken dan ook zeker uit naar het vervolg!” 

Data

De leergang wordt in-company gegeven, op maat gemaakt in samenwerking met de opdrachtgever en een regiegroep.

We organiseren bij 10 aanmeldingen de open variant. Neem contact op als je hierin interesse hebt, dat horen we graag! Bij 8 opgaven nodigen we je uit voor een intake en plannen we de data. 

Locatie

Als de opleiding in-company wordt verzorgd, bepaalt de opdrachtgever de locatie. 

Bij de open inschrijving wordt een centrale locatie gekozen, afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers.

Prijs

De kosten voor de open variant zijn € 4.445 all-in. Neem voor een in-company traject contact op voor een offerte op maat.

 

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering: 113 uur verdeeld over 18 maanden 

  • 11 bijeenkomsten
  • 3 praktijkopdrachten
  • 3 individuele leergesprekken

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.

Referenties

Welmoed en Liesbeth
Traineracteurs voor de Klaveracademie
Theater a la carte
Geertje van de Put
directeur
Amaliaschool
Cees Joosen
directeur
Dr. Algraschool te Leeuwarden