ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid; zo maak je er een succes van!

Workshop

80% van je werk bestaat uit communicatie

Een klein maar belangrijk deel daarvan ben je in gesprek met ouders. Ouders worden mondiger en (goed) samenwerken met ouders wordt steeds belangrijker. Zeker nu uit onderzoek blijkt dat kinderen zich maximaal ontwikkelen wanneer ouders en leraren samen de basis vormen van de driehoek leraar-ouder-kind. De ontwikkeling van kinderen staat in een school centraal, de betrokkenheid van ouders bij die ontwikkeling is het verborgen kapitaal van de school. 

Goede relaties zijn essentieel, ook voor de leraar. Een gespannen relatie met ouders staat in de top 3 van werkstressfactoren voor leraren. Dus is een goede relatie met ouders niet alleen essentieel voor de kinderen, het zorgt ervoor dat iedereen in de driehoek leraar-ouder-kind het beste uit zichzelf haalt. 

We hebben vanuit dit gedachtegoed onze praktijkervaring, het trainen van zo'n 200 schoolteams in professionele communicatie met ouders, gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de Glans-techniek, zowel voor het basisonderwijs als voor de kinderopvang. De Glans-techniek combineert een methodische aanpak met het versterken van communicatieve vaardigheden van teamleden. Zodat uiteindelijk elke ouder succesvol betrokken is en blijft bij de ontwikkeling van zijn of haar kind. En het schoolteam de vruchten plukt van het kapitaal van ouderbetrokkenheid.

Accreditatie
Voor wie
  • Voor schoolteams
  • Voor teams van een IKC   
  • Voor een directieberaad 
Inhoud

We bespreken de nieuwste wetenschappelijke inzichten in combinatie met de 5 letters van de Glans-techniek. Je ervaart de essentie van elke letter door een praktische oefening en de gouden tip. Tot slot oefen je een gesprek met ouders vanuit de Glans-techniek. Je krijgt als team drie verschillende routekaarten waarmee je stap voor stap elke ouder succesvol betrekt c.q. betrokken houdt bij de schoolloopbaan van zijn of haar kind.

De workshop staat op zichzelf. Het kan ook de opmaat zijn voor het blended learning programma ‘Zo maak je van ouderbetrokkenheid een succes’, een training of een traject op maat.

Resultaat
  • Je ontdekt voor wie ouderbetrokkenheid waarom een wondermiddel is
  • Je ervaart de werking van de Glans-techniek
  • Je kent de mogelijkheden om met je team de Glans-techniek te implementeren
  • Je neemt voor elke letter een gouden tip mee, waardoor de driehoek leraar-ouder-kind meer gaat glanzen
Werkwijze

Het is een interactieve workshop, waarin inzicht, praktijksituaties en praktische oefeningen gecombineerd worden

Referentie

“Wij hebben voor  de Klaver Academie gekozen omdat wij ondersteuning zochten in een goede aanpak en uitvoering van oudercommunicatie. Het resultaat van de training is uitstekend. We hebben nu een adequate aanpak, uitvoering en evaluatie van oudercommunicatie door het team en de directie.” - Cees Joosen, directeur Dr. Algraschool te Leeuwarden

Data

In onderling overleg 

Prijs

€ 1299 inclusief 15 boeken en werkmateriaal

Tijdsinvestering

3 tot 3,5 uur 

De ambassadeurs