Glans-techniek

Marja Klaver verbindt in de ‘Glans-techniek’ haar jarenlange ervaring in het trainen van schoolteams met wetenschappelijk onderzoek. Deze methode combineert een uitdagende ambitie met een systematische aanpak en met excellente communicatie van directeur en leraren.

Met deze mix bouwt het schoolteam elk jaar opnieuw stap voor stap aan goede samenwerkingsrelaties met de ouders van elk kind.

“Door het trainen van ruim 190 schoolteams heb ik geleerd dat juist de combinatie van professionele communicatie, een uitgesproken ambitie en een doordacht systeem bijzondere en verrassende resultaten genereert. De Glans-techniek bespaart tijd, voorkomt onnodige werkdruk en versterkt het werkgeluk van leraren.

Glanzende relaties tussen school en ouders doet kinderen goed. Want de betrokkenheid van hun ouders is wezenlijk voor de schoolontwikkeling van kinderen. 

Bouwen aan succesvolle ouderbetrokkenheid vraagt om een duidelijke ambitie, om een uitgekiend systeem en investeren in succesvolle samenwerkingsrelaties."

95% van de problemen tussen ouders en school is te herleiden tot miscommunicatie

Over de Glans-techniek

Iedere letter verwoordt een essentieel ingrediënt .

G      Grondhouding 
Partnerschap, respect voor en omgaan met verschillen in mening en achtergrond. De leraar is regisseur in driehoek ‘kind-ouder-leraar’, opdat deze gaat glanzen en de leraar intrapersoonlijk competenter wordt.

L     Lijn door het jaar en de school heen
Tijdens de intake bespreekt de directeur de wederzijdse verwachtingen. In het begin van schooljaar bespreekt de leraar de verwachtingen. Dat kan in een driehoeksgesprek, waarin de leerwensen van het kind op tafel komen. Gedurende het jaar vormen deze doelen een rode draad. De leraar sluit einde schooljaar de samenwerking af met complimenten voor ouders en kind over (het resultaat van) hun inspanning. 

A      Ambitie: elke ouder 100% succesvol betrokken
Want elk kind verdient het dat leraar en ouders samen de basis vormen van de driehoek. Daardoor ontwikkelt het kind zich het beste. 

N      Naast elkaar samenwerken 
Ouders en leraren werken naast elkaar, vormen samen de basis van de driehoek. De leraar is onderwijsprofessional, de ouder is ervaringsdeskundige. De leraar bespreekt tere onderwerpen en lastige momenten in de samenwerking. Waardoor de leraar interpersoonlijk steeds competenter wordt. 

S      Systeem
De leraar meet regelmatig de kwaliteit van de samenwerking met ouders. De leraar onderneemt, als dat nodig is, kleine evidence based acties, waardoor de samenwerkingsrelatie gaat glanzen. Teamleden leren van elkaar, delen succesverhalen en brengen door intervisie lastige situaties tot een goed einde. 

Als elk van deze ingrediënten schoolbreed tiptop op orde is, wordt, blijft of raakt elke ouder succesvol betrokken bij de schoolontwikkeling van zijn of haar kind.  

Het resultaat van succesvolle ouderbetrokkenheid

  • elk kind groeit door naar zijn ‘persoonlijk record’
  • elke ouder ambassadeur van de school
  • een schoolteam met een gezamenlijke ambitie en een sterke professionele uitstraling

Met Glans aan de slag?

Marja Klaver schreef twee boeken over de Glans-techniek. Een is gericht op het PO, de tweede is speciaal voor de Kinderopvang.

Hiervoor dook ze in het belangrijkste wetenschappelijk onderzoek. De samenvattingen hiervan hebben we voor je op een rij gezet. Hier kun je het gratis downloaden: Overzicht wetenschappelijk onderzoek ouderbetrokkenheid.

Wil je begeleiding bij de Glans-techniek? We hebben een breed scala aan workshops, trainingen en leergangen rondom samenwerken met ouders.

schoolgemeenschap

De ambassadeurs

clusterdirecteur
Stichting SOOOG
directeur
Educatief Centrum Theo Thijssen
directeur
Montessorischool De Wielerbaan
directeur
Dr. M.L. Kingschool - Daltonschool

Ons aanbod Ouderbetrokkenheid

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?